TRANG CHỦ LÊ BÁ ĐẢNG VIẾT TIN TỨC LIÊN HỆ    
 
Lê Bá Đảng
Gia đình Lê Bá Đảng
LÊ BÁ ĐẢNG's Atelier
Viết về Lê Bá Đảng
Cảm tranh đề thơ
Video
Ý tưởng
Sách
Triển lãm
 
  
  
  
  
  
  
  
Số Người Truy Cập:713198
  TIN TỨC
Khai mạc triển lãm "Không gian Lê Bá Đảng" (04/50/12)
  
Trung Tâm Nghệ Thuật Lê Bá Đảng tổ chức khai mạc triển lãm "Không gian Lê Bá Đảng" vào lúc 16g00 ngày 06 tháng 04 năm 2012.
Địa điểm: Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng - 15 - Lê Lợi - Huế.
Trung Tâm Nghệ Thuật Lê Bá Đảng tổ chức khai mạc triển lãm "Không gian Lê Bá Đảng" vào lúc 16g00 ngày 06 tháng 04 năm 2012. Địa điểm: Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng - 15 - Lê Lợi - Huế. Trân trọng kính mời đón xem.


Liên hệ trực tuyến
 
  Tìm kiếm:
Thuộc nhóm:
Copy right by Le Ba Dang 2005-2010
Email: lebadang1@aol.com