TRANG CHỦ LÊ BÁ ĐẢNG VIẾT TIN TỨC LIÊN HỆ    
 
Lê Bá Đảng
Gia đình Lê Bá Đảng
LÊ BÁ ĐẢNG's Atelier
Viết về Lê Bá Đảng
Cảm tranh đề thơ
Video
Ý tưởng
Sách
Triển lãm
 
  
  
  
  
  
  
  
Số Người Truy Cập:713118
  TIN TỨC
Triển lãm tại bảo tàng Cernuschi (Paris) (01/24/16)
  
Từ ngày 02/11/2016 đến ngày 05/03/2017, tại bảo tàng Cernuschi (Bảo tàng Nghệ thuật Châu Á tại thành phố Paris) diễn ra triển lãm các tác phẩm nghệ thuật của cố hoạ sỹ Lê Bá Đảng.
Từ ngày 02/11/2016 đến ngày 05/03/2017, tại bảo tàng Cernuschi (Bảo tàng Nghệ thuật Châu Á tại thành phố Paris) diễn ra triển lãm các tác phẩm nghệ thuật của cố hoạ sỹ Lê Bá Đảng.
Triển lãm trưng bày 33 bức tranh lithographie, 2 bức sơn dầu và 2 bức tranh màu nước.
Trong năm 2015, bà Mme Myshu (là phu nhân của hoạ sỹ Lê Bá Đảng) đã tặng bảo tàng Cernuschi một số tranh để trưng bày tại đây.
Địa chỉ bảo tàng Cernuschi: 7 Avenue Velasquez, 75008 Paris, France

Screenshot 2016-11-01 09.08.24.pngLiên hệ trực tuyến
 
  Tìm kiếm:
Thuộc nhóm:
Copy right by Le Ba Dang 2005-2010
Email: lebadang1@aol.com