TRANG CHỦ LÊ BÁ ĐẢNG VIẾT TIN TỨC LIÊN HỆ    
 
Lê Bá Đảng
Gia đình Lê Bá Đảng
LÊ BÁ ĐẢNG's Atelier
Viết về Lê Bá Đảng
Cảm tranh đề thơ
Video
Ý tưởng
Sách
Triển lãm
 
  
  
  
  
  
  
  
Số Người Truy Cập:713105
  TIN TỨC
NGƯỜI CŨ – TRANH MỚI (19/46/10)
  
Loạt tranh mới năm 2010 do họa sĩ Lê Bá Đảng sáng tác sau lễ Đại Thượng Thọ 90. Tranh dài 7m, cao 1,5n. Có tranh dài 2m, cao 1,5m... Xin mời xem


NGƯỜI CŨ - TRANH MỚI

1-1.JPG


2-1.JPG


3-1.JPG


4-1.JPG


6-1.JPG


7-1.JPG


Liên hệ trực tuyến
 
  Tìm kiếm:
Thuộc nhóm:
Copy right by Le Ba Dang 2005-2010
Email: lebadang1@aol.com