TRANG CHỦ LÊ BÁ ĐẢNG VIẾT TIN TỨC LIÊN HỆ    
 
Lê Bá Đảng
Gia đình Lê Bá Đảng
LÊ BÁ ĐẢNG's Atelier
Viết về Lê Bá Đảng
Cảm tranh đề thơ
Video
Ý tưởng
Sách
Triển lãm
 
  
  
  
  
  
  
  
Số Người Truy Cập:712362
 
 
  T
   Thành tựu
 
      

Trung tâm tiểu sử quốc tế Cambrit nước Anh, một trung tâm có uy tín, nghiên cứu về tiểu sử các danh nhân thế giới, đã bầu chọn họa sĩ Lê Bá Đảng là một trong số những người nổi tiếng toàn cầu năm 1992 – 1993. Mỗi năm có hàng ngàn tiểu sử được tiến cử đến trung tâm tiểu sử quốc tế nhưng chỉ có rất ít người dành được danh dự cao quý này.

Thưa ông Lê Bá Đảng

Thông báo về việc cử ông là người nổi danh trong năm

Trung tâm tiểu sử quốc tế Cambridge tại Anh vui mừng báo về việc ông được bầu là người nổi danh thế giới năm 1992 – 1993. Phần thưởng đầy uy tín này sẽ chỉ dành cho những cá nhân nổi tiếng - những người có những thành tựu và khả năng lãnh đạo nổi bật trong cộng đồng quốc tế.

Việc lựa chọn những người nổi danh hàng năm được các ban tư vấn và hội đồng xuất bản của Trung tâm International Brid Biographical thực hiện hằng năm có tới hàng chục trong số hàng ngàn tiểu sử được hội đồng xem xét và có rất ít người dành được danh dự này. Xin ông nhận ở đây lời chúc mừng về sự tín nhiệm này.

Trung tâm International Brid Biographical lấy làm hãnh diện về danh tiếng của nó – như là một trung tâm xuất bản những ấn phẩm nghiên cứu, những tài liệu tham khảo với hơn 20 đề mục gồm 132 loại dưới nhan đề: Họ là ai? Có những đề mục đã xuất bản suốt 50 năm qua như” Về âm nhạc, họ là ai? Các nhà văn, các tác giả trên thế giới, từ điển sử gia thế giới, con người và thành tựu….

ECNỚT KAY

Giám đốc trung tâm tiểu sử quốc tế Cambridge
 BÀI CÙNG MỘT TÁC GIẢ
Liên hệ trực tuyến
 
  Tìm kiếm:
Thuộc nhóm:
Copy right by Le Ba Dang 2005-2010
Email: lebadang1@aol.com