TRANG CHỦ LÊ BÁ ĐẢNG VIẾT TIN TỨC LIÊN HỆ    
 
Lê Bá Đảng
Gia đình Lê Bá Đảng
LÊ BÁ ĐẢNG's Atelier
Viết về Lê Bá Đảng
Cảm tranh đề thơ
Video
Ý tưởng
Sách
Triển lãm
 
  
  
  
  
  
  
  
Số Người Truy Cập:712387
 
 
  Nguyễn Duy Tân
   Nghệ thuật sắc không
 
      

Nghệ thuật Sắc Không

       và Không gian của Lê Bá Đảng

  

 Vũ trụ Sắc Không trong mộng tưởng

Từ thời thơ ấu ở bên nhà.

Đời và ánh sáng trên muôn vật,

Xa thẳm, xung quanh, phản ánh tà.

Yêu tuổi trẻ hoà đồng thế giới,

Thực hay không liệu sẽ tồn lâu ?

Biến hình tác tạo cõi không gian,

Vũ trụ hư vô biến hoá mầu…
 BÀI CÙNG MỘT TÁC GIẢ
Liên hệ trực tuyến
 
  Tìm kiếm:
Thuộc nhóm:
Copy right by Le Ba Dang 2005-2010
Email: lebadang1@aol.com